MPay綁定工銀澳門信用卡或賬戶送您$38(截止至4月29日 09:00)

公告日期:2020-04-27

萬眾期待MPay綁定【 ICBC 工銀澳門】信用卡或賬戶送您$38
📣📣📣MPay澳門錢包支援綁定【工銀澳門】信用卡及賬戶啦~ 😍😍😍短短兩日已有唔少用戶登記綁定領取利是啦🥳🥳🥳
    
💖💖💖2020年4月25日起至5月31日,首12,000名MPay用戶成功綁定工銀信用卡或工銀賬戶,即送 🧧MPay利是$38 優惠額滿即止,今次要捉緊機會喇~
    
*每位MPay用戶可享受優惠最多一次。
*同時綁定工銀信用卡及工銀賬戶,優惠亦只發放一次!
*優惠期內不得解綁。

    

-----2020年4月28日更新-----

    

多謝大家支持🥰🥰🥰 MPay用户綁定工銀澳門贈送$38嘅活動非常火爆!短短四日,個優惠已經差唔多滿額❗️❗️
本活動即將結束如果您尚未綁定,要快手啦~
   
截止到2020年4月29日 早上9:00前,成功綁定工銀賬戶或工銀信用卡嘅MPay用戶都可以enjoy都哩個優惠ga❣️❣️


 

條款及細則:

1    本推廣由工銀澳門與澳門通股份有限公司(下稱“澳門通”)聯合舉辦。

2    優惠推廣期由2020 年 4月 25 日至 5 月31日,包括首尾兩日(下稱“優惠期”)。

3    「綁定利是」優惠內容:

3.1  優惠期內,用戶透過MPay澳門錢包(下稱“MPay”)首次成功綁定指定工銀澳門信用卡或首次成功綁定工銀澳門銀行帳戶,可即時獲贈MPay利是MOP 38,優惠名額限首12,000個。

3.2  MPay利是最遲於2020年6月30日前內自動入帳至參與本推廣之MPay帳戶內,並不得兌換現金。

3.3  同一MPay用戶於優惠期內最多可以享受「綁定利是」優惠一次,MPay用戶只可選擇以首次成功綁定指定工銀澳門信用卡或者首次成功綁定工銀澳門銀行帳戶此兩種綁定方式當中之一去享受優惠。

3.4  MPay用戶在優惠期及其後一個月內(2020年4月25日至6月30日)不得解綁已綁定之銀行帳戶,否則獎勵資格將被取消。

4      優惠金額以澳門幣為單位。

5      本推廣並不適用於推廣期內解綁MPay充值服務記錄之客戶,有關記錄以澳門通系統紀錄為準。

6      優惠不適用於所有退款交易、欺詐交易或最終被取消之交易。

7      為抵制惡意下單,利用程式漏洞等不良行為,澳門通股份有限公司保留取消優惠資格並追討該筆訂單損失的權利。

8    優惠不能兌換現金、其他產品或服務,亦不得轉讓。

9    優惠設有名額限制,額滿即止,恕不另行通知。

10    澳門通與工銀澳門有權隨時修改條款及細則、更改或終止優惠,無須另行通知,亦恕不承擔任何有關優惠或條款更改或終止所引起的責任。

11    如有任何爭議,澳門通與工銀澳門保留最終決定權。

12    如中英版有差異,一概以中文版為準。

13    本條款及細則受澳門特別行政區法律規管,並按其詮釋。

14    如有任何查詢,歡迎致電澳門通客戶服務熱線:(853)2872 7688或工銀澳門客戶服務熱線:(853)889 95588。