MPay 新增 JR級實名賬戶!12-17歲未成年人登記為JR級 攞利是MOP28

公告日期:2021-05-10

‼️MPay 新增 JR級實名賬戶‼️12-17歲未成年人登記為JR級 攞利是MOP2⃣8⃣ 🤩
 
🧡 即日起至2021年5月31日,12-17歲未成年人於 MPay 登記成為 JR級實名賬戶,就可以攞利是MOP2⃣8⃣(名額1,000,先到先得,送完即止),仲可以登記「電子消費優惠」 🥰
 
🧡 MPay JR級實名賬戶 平時仲有得參加掃碼攞利是、用乘車碼 同賺mCoin添 🥳
 
12-17歲人士如何升級至MPay JR級實名賬戶 ?
1. 使用12-17歲人士(JR用戶)的電話號碼,預先為其註冊MPay賬戶
2. 該JR用戶之父母或監護人需帶齊文件到澳門通客戶服務中心辦理,所需文件包括︰
A. 父母或監護人及該JR用戶之澳門身份證正本
B. 父母或監護人的身份/親屬關係證明文件正本(如白卡、出世紙、親屬關係證明書、法院證明文件)
C. 該JR用戶之手機及MPay賬戶(記得帶子女手機!)
3.  交齊資料並進行現場審核後,即可成功升級至JR級
 
*若使用未成年人的MPay JR級實名賬戶登記「電子消費優惠」請瀏覽 https://www.amcm.gov.mo/static/econsumption/terms_zh.html
 
MPay JR級實名賬戶 之消費和轉賬限額:
單筆限額 MOP 1,000
每日限額 MOP 1,000
每年限額 MOP 25,000
現金充值每日限額MOP 1,000
賬戶餘額上限MOP 3,000
 
優惠受條款與細則約束
 

 

條款及細則﹕
1. 本推廣由澳門通股份有限公司(下稱“澳門通”)舉辦。
2. 本推廣只適用於未登記MPay 澳門錢包(下稱“MPay”)的青少年級別(下稱“JR級別”)用戶。
3. 優惠推廣期由即日起至2021年5月31日,包括首尾兩日(下稱“推廣期”)。
4. 「登記JR級攞利是活動」優惠內容:
4.1 推廣期內,12-17歲用戶透過 MPay 登記升級至JR級別,可獲贈MPay利是 MOP28,優惠名額限首1,000個。
4.2 同一 MPay 用戶於推廣期內只可使用「攞利是活動」優惠一次。
5. 優惠金額以澳門幣為單位。
6. 「攞利是活動」優惠利是將於推廣期結束後7個工作天後自動注入客戶的MPay錢包內。
7. 優惠不適用於所有退款交易、欺詐交易或最終被取消之交易。
8. 優惠不能兌換現金、其他產品或服務,亦不得轉讓。
9. 優惠設有名額限制,先到先得,額滿即止,恕不另行通知。
10. 澳門通有權隨時修改本條款及細則、更改或終止本優惠,無須另行通知,亦恕不承擔任何有關優惠或條款更改或終止所引起的責任。
11. 如有任何爭議,澳門通保留最終解釋權及決定權。
12. 如中英版有差異,一概以中文版為準。
13. 本條款及細則受澳門特別行政區法律規管,並按其詮釋。
14. 如有任何查詢,歡迎致電澳門通客戶服務熱線:(853)2872 7688。