【 KFC+Pizza Hut+IKEA x MPay】於全線KFC、Pizza Hut、IKEA任意消費即抽5張商戶優惠券

公告日期:2022-05-13

【 KFC+Pizza Hut+IKEA x MPay】於全線KFC、Pizza Hut、IKEA任意消費即獲5張商戶優惠券🤩

週末想喺室內舒舒服服行街街?仲可以攞優惠券?
IKEA就啱晒你啦~有冷氣、有傢俬、有生活用品又有嘢食😍
行完仲可以去埋KFC或者Pizza Hut食返餐
咁就可以食完再買、買完再食、食完再食、買完再買~無限loop~
咁多優惠,點揀好呢?梗係全部都要啦!😆

🎉推廣期︰2022年5月16日至6月30日
🎉參與商戶︰全線KFC、Pizza Hut、IKEA
🎉活動形式︰先消費,後領券,任意消費即可獲得5張優惠券。
1. 消費︰於參與商戶消費任意金額,並使用MPay全數支付。
2. 領券︰消費後MPay會有彈窗領券,或可於MPay的「Pay住賞」內領取 (MPay首頁的跑馬燈Pay住賞抽獎頁)

❗ 註︰
1. 於推廣期內,同一MPay用戶於MPay的「Pay住賞」獲取優惠券次數不限。
2. 每張優惠券均設有指定有效期,請於MPay內查詢券的實際有效期。
3. 領券後,每筆消費只可使用一張優惠券,並向參與商戶出示相關優惠券核銷碼,由參與商戶進行掃碼核券。

*優惠券數量有限,先到先得,領完即止。本活動受相關條款及細則約束。

 


條款及細則︰
1. 優惠推廣期由2022年5月16日至6月30日,包括首尾兩日(下稱《推廣期》)。
2. 優惠適用於澳門全線KFC、PizzaHut及IKEA(下稱”參與商戶”)。
3. 於推廣期內,憑MPay澳門錢包(下稱《MPay》)可於參與商戶享受:
3.1 消費即可獲得5張優惠券。
3.1.1 獎品清單包括:

商戶

優惠券

Pizza Hut

 惠顧滿$250加$25配4件(原味/辣味/美式燒烤味)雞翼

KFC

惠顧任何套餐 +$10 换2件巴辣香雞翼

KFC

惠顧任何套餐 +$5 换 1個牛乳脆筒

KFC

惠顧E1-E2或M1-M3套餐免費領取 1個牛乳脆筒

IKEA

於宜家家居咖啡室購買任何主菜即可免費獲得$8飲品一杯(可免費添飲)

4. 活動參加者需滿足下述條件:
4.1 MPay註冊用戶
4.2 進入MPay活動頁面並同意參與活動。
5. 活動玩法:
5.1 於推廣期內,參加者於參與商戶消費,即可獲得5張優惠券。
5.2 於推廣期內,用戶可於MPay內入口重新進入頁面點擊領取獎品。
5.3 每張券設有指定有效期,參加者需要於有效期內使用。
5.4 用券時,參加者出示相關優惠券核銷碼,由參與商戶進行掃碼核券。
5.5 優惠券相關之優惠於有效期內每張券可使用1次。
6. 優惠須以MPay全額支付方能享有。
7. 優惠金額以澳門幣為單位。
8. 付款金額以顧客實付為準。如交易發生退款或退貨,優惠金額不予退還。
9. 優惠不適用於所有退款交易、欺詐交易或最終被取消之交易。
10. 優惠不能兌換現金、其他產品或服務,亦不得轉讓。
11. 優惠數量有限,先到先得, 額滿即止。
12. 凡享受優惠的交易,只能進行全額退款操作,不得部份退款。
13. 本活動優惠僅適用於通過MPay支付,並以澳門通機具完成的交易。
14. 澳門通股份有限公司(下稱《澳門通》)並非產品或者服務供應商,故此不會就有關產品或者服務承擔任何責任。
15. 澳門通與參與商戶有權隨時修改條款及細則、更改或終止優惠,無須另行通知,亦恕不承擔任何有關優惠或條款更改或終止所引起的責任。
16. 如有任何爭議,澳門通與參與商戶保留最終決定權。
17. 如中英文版有差異,一概以中文版為準。
18. 本條款及細則受澳門特別行政區法律規管,並按其詮釋。
19. 如有任何查詢,歡迎致電澳門通客戶服務熱線:(853)2872-7688。